W przypadku problemów z odbyciem szkolenia prosimy o kontakt mailowy: madziaza@onet.eu
lub telefoniczny: +48
509 321 769

Do pracy z naszymi kursami polecamy przeglądarki Firefox, Chrome lub Opera. Jeżeli nie masz jednej z nich zainstalowanej na swoim komputerze -  kliknij na wybrane logo aby pobrać wersję instalacyjną.


Zalogowanie się do serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia). Wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługi transportowe i szkoleniowe Sebastian Walkowiak, ul. Malinowa 22, 62-052 Komorniki, NIP: 777-253-88-90 w celu wydania zaświadczenia:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm).

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 119, str 1.)